Færdig PDF-filer kan sendes over mail mail@snulliksdata.dk

Hvis De skal sende store mail kan det sendes over Blue Whale, da vi ikke kan modtage over 10mb.